Uwaga: Zanim rozpoczniesz wypełnianie formularza pobierz wzór zgłoszenia szkoły do wydruku i podpisu przez dyrektora szkoły, którego skan należy dołączyć do poniższego formularza zgłoszenia. Pobierz wzór.

Wyrażam chęć udziału w szkoleniu „Historia nowoczesna” i jednocześnie zobowiązuję się do udziału we wszystkich zajęciach szkoleniowych.

Regulamin szkolenia

  1. Rejestracja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną na jeden z wybranych terminów.
  2. Nauczyciel nie może dwukrotnie uczestniczyć w szkoleniu.
  3. Rejestracja na szkolenie jest równoznaczna ze zobowiązaniem do uczestnictwa w szkoleniu. Do rejestracji na szkolenie potrzebny jest skan wydrukowanego i podpisanego przez dyrektora szkoły skierowania na szkolenie.
  4. Szacuje się, że w szkoleniu w jednym terminie może wziąć udział nie więcej niż 34 osoby. W przypadku większej liczby zainteresowanych nauczycieli zostanie stworzona lista rezerwowa.
  5. O zakwalifikowaniu do szkolenia decyduje kolejność zgłoszeń.
  6. W przypadku zgłoszenia się z danej szkoły więcej niż jednego nauczyciela decyduje kolejność zgłoszeń i liczba zgłoszonych nauczycieli na dany termin. Preferowane będą zróżnicowane szkoły w danym terminie szkoleniowym.
  7. Preferowani będą nauczyciele, którzy w roku szkolnym 2022/2023 przygotowują Uczniów do Matury 2023.
  8. O zakwalifikowaniu do szkolenia informuje się na podany mail minimum z 7 dniowym wyprzedzeniem.

Organizator
Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział Białystok
Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
mail: pthbialystok@gmail.com
tel.: 695-752-786
Nazwa programu lub dotacji: Nauka dla Społeczeństwa
Nazwa zadania: Historia dla Społeczeństwa
Dofinansowanie: 1 569 405,00
Całkowita wartość: 1 588 405,00