Spotkania z Mistrzami

To inicjatywa Polskiego Towarzystwa Historycznego i Wydziału Historiii i Stosunków Miedzynarodowych UwB mająca na celu zapraszanie najwybitniejszych badaczy historii z wykładami połączonymi z dyskusją. Po debacie jest wydawany w formie książeczki popularnonaukowej esej Mistrza.

Inicjatywa ta ma za zadanie popularyzację historii a także XXI Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich, który planowany jest we wrześniu 2024 r. i odbędzie się w Białymstoku.

 

2022


 

3.06.2022 r.

prof. Włodzimierz Suleja

"Piłsudski w służbie Polski" 

Data i miejsce: Białystok, dnia 3 cze 2022, godz. 9.00,  Aula Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych UwB 

Zachęcamy do obejrzenia filmu z wydarzenia:

 

Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego

 


 

13.10.2022 r.

prof. Robert Litwiński (Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie)

prof. Marek Sioma (Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie)

"Blaski i cienie polityki wewnętrznej władz II Rzeczypospolitej'

Data i miejsce: Białystok, dnia 13 października, godz. 9.00,  II Liceum Ogólnokształcące im.  Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku

 

Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego

 

Zadanie dofinansowane ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą
„Nauka dla Społeczeństwa”
nr projektu NdS/547523/2022/2022
kwota dofinansowania 1.569.405
całkowita wartość projektu 1.588.405