Komitet Okręgowy Olimpiady Historycznej w Białymstoku

Komitet Okręgowy Olimpiady Ogólnopolskiej dla szkół średnich:

- prof. dr hab. Cezary Kuklo - przewodniczący

- dr hab. Jan Snopko, prof. UwB - Sekretarz - mail: snopko@uwb.edu.pl

 

Komitet Okręgowy Olimpiady Historycznej dla szkół podstawowych:

dr hab. Karol Łopatecki, prof. UwB - przewodniczący, mail: karollopatecki@gmail.com