Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Białymstoku dzięki dofinansowaniu Ministra Edukacji i Nauki będzie realizowało projekt „Historia dla społeczeństwa”.

Projekt ma za zadanie przybliżenie historii młodzieży szkolnej i społeczności Podlasia. W projekcie są przewidziane m.in. takie działania jak:

 

- badania diagnozujące w szkołach średnich Podlasia na temat nauczania historii;

- cykl szkoleń „HISTORIA NOWOCZESNA” dla nauczycieli szkół średnich z zakresu nowej matury z Historii 2023 oraz nowych ustaleń historiograficznych;

- cykl wykładów „Spotkania z Mistrzami” dla studentów i uczniów szkół średnich;

- konkurs na wystawę czasową „Człowiek tworzy historię”,

- stworzenie krótkich filmów pt. „Ludzie, którzy tworzyli historię”;

- szeroka ogólnopolska kampania reklamowa dotycząca projektu i mikrohistorii,

HISTORIA 3D – spektakl historyczny w formie mappingu, który będzie dostępny podczas XXI Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich (17-20 września 2024 r.);

- osada twórców rzemieślniczych dostępna podczas XXI Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich (17-20 września 2024 r.).