W związku ze zbliżającymi się wyborami centralnymi Polskiego Towarzystwa Historycznego, które zaplanowano na 17 września 2022 r. w Zielonej Górze dokonano wyboru delegatów naszego oddziału na Walne Zgromadzenie Delegatów:

Dr hab. Mariusz Drozdowski

Ks. dr Tadeusz Kasabuła

prof. dr hab. Cezary Kuklo

dr hab. Karol Łopatecki, prof. UwB

dr Jan Jerzy Milewski

mgr Piotr Niziołek

dr hab. Joanna Sadowska, prof. UwB

dr hab. Jan Snopko, prof. UwB

dr Wojciech Walczak

 

W delegacji na Walne Zgromadzenie upoważniony jest także członek honorowy, którym jest prof. Adam Dobroński.